O Isola: Jakość i środowisko

Jakość i środowisko

Isola przyjęła poniższe postępowanie i zadania w dziedzinie jakości i środowiska w celu zastosowania w swoim modelu działania.

Jakość i świadomość ekologiczna

Model operowania firmy Isola: pozycja wiodącego producenta systemów rozwiązujących kłopoty z wilgocią w budownictwie.

1. Celem Isoli jest pozycja czołowego dostawcy w oparciu rozwój produktów i profesjonalne doradztwo techniczne.

2. Isola jest podzielona na zespoły w celu zapewnienia optymalnego przekazywania obowiązków i kompetencji w swojej organizacji.

3. Kluczowe cele firmy powinny być stawiane we współpracy z zespołami i wspierane regularnymi analizami możliwości angażowania się firmy w nieprzerwany rozwój.

4. Isola skupia się przede wszystkim na produkcji wysokiej jakości produktów i systemów dla budownictwa mieszkaniowego. Klienci powinni otrzymywać produkty i gotowe do natychmiastowego użycia rozwiązania systemowe.

5. Isola powinna być aktywna na wybranych rynkach zagranicznych oferując specjalistyczne produkty i systemy.

6. Produkcja firmy Isola oparta jest na optymalizacji zużycia zasobów naturalnych i wyeliminowaniu surowców, które wywierają szkodliwy wpływ na przyrodę.

7. Równie duża waga powinna być przykładana do zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska jak również do wytwórczej i finansowej pozycji firmy w czasie zarówno planowania jak i realizacji działań.

8. Isola powinna zaspokajać oczekiwania klientów w obszarze jakości i uzgodnionych warunków dostawy.

Polityka jakości opisana powyżej odpowiada celom organizacyjnym firmy Isola i jej oczekiwaniom i wymaganiom.

W celu zapewnienia realizacji naszych zobowiązań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony przyrody Isola wdrożyła wewnętrzny system kontroli zgodny z postanowieniami statutowymi.