O Isola: Rozwój działalności i produktów

Rozwój działalności i produktów

Celem firmy Isola jest ciągłe udoskonalanie produktów i technologi by sprostać aktualnym potrzebom przemysłu budowlanego. Może to wymagać dalszego rozwoju istniejących produktów, jak również innowacji i wynajdowania nowych rozwiązań, dostosowanych do zmian w tradycjach budowlanych. Głównym zadaniem działu FoPu jest przede wszystkim udoskonalanie rozwoju nowych produktów i dziedzin działalności w całej grupie Isola.

Wysoce profesjonalne kompetencje w różnych dziedzinach są ważne dla zespołu, który obecnie składa się z inżynierów budownictwa, inżynierów chemików i techników laboratoryjnych. Ścisła współpraca między managerami produktów a miejscami wytwarzania jest także istotna do osiągania celów rozwoju.

Dział jest dodatkowo odpowiedzialny za wszelkie zgłoszenia reklamacyjne i wsparcie techniczne dla odbiorców dotyczące naszych produktów i systemów.

Zespół tworzy 4 pracowników a jego działaniami obecnie kieruje Jørgen Young.

 

Zespół Badań i Rozwoju Isola

joergen_young.jpg

Jørgen Young

Manager zespołu / Inżynier wydziałowy
morten_schelver.jpg

Morten Schelver

Inżynier chemik

Thomas-Gjessing.jpg

Thomas Gjessing

Doradca konstrukcyjny
torild_van_risen.jpg

Torild Van Risen

Technik laboratoryjny