Dach zielony: Platon DE25

Platon DE25

Drenaż i magazyn wody w extensywnych dachach zielonych

Platon DE25 to doskonałe rozwiązanie dla płaskich powierzchni zielonych na dachach budynków i parkingów podziemnych lub na tarasach. Przewagą produktu jest wyjątkowo duża zdolność gromadzenia wody połączona ze skutecznym drenażem i ochroną warstwy przeciwwodnej co umożliwia tworzenie trwałych dachów zielonych w każdych warunkach.

Opis produktu

DE25-snitt.jpgPlaton DE25 to membrana kubełkowa w arkuszach z kanałami przelewowymi w obu kierunkach pomiędzy wytłoczeniami. Membrana jest instalowana w dachu zielonym najczęściej nad warstwą przeciwkorzenną i przykryta włókniną filtracyjną. W takiej aplikacji kubełki mogą gromadzić wodę opadową, która przesącza się przez substrat glebowy. Kanały przelewowe między kubełkami zapewniają równomierny rozdział wody w całym dachu zielonym. Nadmiar wody uchodzi przez nacięcia w membranie i spływa swobodnie dzięki wolnej przestrzeni utworzonej pod membraną kubełkową. Dzięki temu Platon DE25 pełni w dachu zielonym podwójną funkcję: magazynuje wodę opadową i odprowadza jej nadmiar. Dodatkowo chroni mechanicznie warstwy spodnie. Platon DE25 jest produkowany z pierwotnego polietylenu wysokiej gęstości (virgin PEHD) co zapewnia jakość premium oraz wydłużoną żywotność.

Przeznaczenie

Membrana Platon DE25 jest przeznaczona do stosowania w płaskich dachach zielonych typu extensywnego, które charakteryzują się mniejszą zdolnością magazynowania wody, nieprzekraczającą 15 l/m2.

Instalacja

Membrana Platon DE25 dostarczana jest w poręcznych i płaskich arkuszach, dzięki czemu montaż jest niekłopotliwy i szybki. Układać wytłoczeniami do dołu z zakładem lub na styk w obu kierunkach. Docinać w miarę potrzeby, np. w miejscach zmiany nachylenia i układać na styk. Nie mocować mechanicznie! Balastować wodą w trakcie montażu w celu ochrony przed wiatrem i nagrzewaniem przez słońce. Membrana powinna być zakryta w ciągu jednego dnia. Odseparować od warstwy substratu ziemnego przy użyciu dedykowanej geowłókniny.

Parametry techniczne:

  • Pojemność wodna: 6.1 l/m2
  • Przesiąkliwość: 0.8 l/sm2
  • Wydajność drenażowa: 1.3 l/sm (at 2° pitch)
  • Wytrzymałość na ściskanie: max. 75 kN/m2
  • Odkształcenie długookresowe: max. 25% (at 50 kN/ m2)
  • Wymiary arkuszy: 1.33 x 2.22 m
  • Ciężar: 0.95 kg/m2
  • Wysokość wytłoczeń: ca 23 mm