Drenaż: Platon Double Drain

Platon Double Drain

Ochrona mechaniczna i podwójny drenaż

Platon Double Drain zapewnia najbardziej kompletny system do drenażu i mechanicznej ochrony zewnętrznych ścian fundamentowych. Od zewnętrznej strony tworzy trwałą i wydajną warstwę drenażową dzięki kompozytowi membrany kubełkowej z włókniną filtracyjną. Od spodniej strony Platon Doble Drain chroni hydroizolację i odprowadza w dół resztki wody gruntowej dzięki swoim unikatowym kanałom drenażowym.

Zastosowanie

Platon Double Drain zabezpiecza spodnią warstwę przeciwwodną przed uszkodzeniami od napierającego gruntu. Kanały drenażowe w spodniej stronie membrany zmniejszają ciśnienie wody na hydroizolację. Zewnętrzna warstwa drenażowa z włókniną filtracyjną zapewnia trwały i wydajny drenaż fundamentowy. Platon Double Drain może być również stosowany jako samodzielna izolacja w połączeniu z drenażem opaskowym wzdłuż dolnej krawędzi membrany.

Przewagi

  • podwójny drenaż po obu stronach membrany
  • spodnia szczelina powietrzna kontroluje ciśnienie wilgoci i odprowadza nadmiar wody gruntowej
  • wysoka wydajność drenażu zabezpieczona włókniną filtracyjną
  • elastyczny i mocny produkt, który chroni hydroizolację przed naporem wody i gruntu
  • funkcjonalność produktu niezagrożona pęknięciami konstrukcji budynku
  • redukcja parcia hydrostatycznego na izolację przeciwwodną

Montaż

Platon Double Drain jest rozwijany poziomo na ścianę fundamentową z włókniną w kierunku gruntu. Produkt jest mocowany mechanicznie wzdłuż górnej krawędzi przy użyciu systemowych łączników, które zapewniają odporność na rozdarcie w punkcie mocowania. Systemowa listwa krawędziowa chroni przed przypadkowym przedostaniem się gruntu lub kamieni pod membranę lub włókninę.

Komponenty systemu

  • Platon Double Drain w rolkach o szerokości 1.00 m lub 2.00 m i długości 20.00 m
  • łączniki Platon
  • listwa krawędziowa Platon