Drenaż: Platon P 20

Platon P 20

Drenaż o wysokiej wydajności

Platon P 20 tworzy warstwę drenażu o wysokiej wydajności w konstrukcjach inżynierskich, często po wewnętrznej stronie ścian fundamentowych lub na płycie dennej. Szczelina powietrzna połączona jest z drenażem naturalnym lub pompowym.

Zastosowanie

W podziemnych konstrukcjach budynków Platon P 20 zapewnia drenaż po wewnętrznej stronie przegrody betonowej i jest przykryty finalną okładziną ścienną lub posadzką. W grodziach lub ściankach szczelnych Platon P 20 zapewnia trwałą warstwę drenażu na zewnątrz konstrukcji betonowych i stanowi tymczasowe zabezpieczenie przed penetrowaniem przez wodę gruntową w czasie prac fundamentowych.

Przewagi

Wysoka wydajność drenażu
Redukcja parcia hydrostatycznego na izolację przeciwwodną
Ochrona betonu przed wypłukiwaniem w trakcie fundamentowania

Montaż

Platon P 20 jest montowany wytłoczeniami do podłoża z zakładem szerokim na jeden rząd wytłoczeń. Jeśli konieczne jest uzyskanie szczelności, układać z zakładam na dwa rzędy wytłoczeń i systemową taśmą uszczelniającą pomiędzy dwoma rzędami wytłoczeń.

Komponenty systemu

Platon P 20 w arkuszach o szerokości 1.36 m i standardowej długości 2.18 m; inne długości na zamówienie
Taśma uszczelniająca Platon